Vyberte stránku

Athény – město starobylých památek

autor: | Pro 6, 2021 | 0 komentářů

Athény jsou nejen hlavním a největším městem Řecka, ale také významným místem, kde na nás, na každém kroku, dýchá starobylá historie. Na území města se nacházejí dochované starobylé památky, které pocházejí z různých etap lidského života. Pojďme si některé z nich připomenout.

 

Athénská Akropole

Tato stavba představuje jeden z hlavních symbolů města. Velmi dlouhou dobu se jednalo o centrum politického, kulturního i náboženského života v období starověkého Řecka. V současné době je zařazena do Světového dědictví UNESCO.

K Akropoli se musíme vydat na kopec, který se tyčí několik metrů nad mořem. Základ stavby vznikl ve starověkém období a stavba se postupně rozrůstala. Přináleží k ní také Chrám Partheon, který tvoří dominantu Akropole. Chrám byl zasvěcen patronce města – bohyni Athéně. Chrám sloužil hromadným bohoslužbám. Pokud do něj zavítáme, spatříme, kromě jiného, mramorové reliéfy Artemis, Apollona a Poseidona – starobylých božstev. Chrám měl významnou úlohu během celé historie města Athén.

 

Hadriánův oblouk

Tato stavba pochází z dob, kdy městu vládl Řím. Císař Hadrián nechal ve městě vystavět novou čtvrť a oddělil ji právě oním obloukem. V současné době tvoří oblouk pomyslnou hranici mezi starobylou a novou částí města.

 

Dionýsovo divadlo

Dionýsos byl uznávaný starobylými Řeky jako bůh plodnosti, vína a veselí a v tomto divadle jej uctívali. Odehrávaly se zde také premiéry her Aischyla, Sofokla nebo Euripida. Císař Nero jej nechal upravit tak, aby se zde mohly konat zápasy gladiátorů.

Divadlo patří mezi nejstarší stavby a nachází se pod Akropolí.

 

Athénská agora

Tvoří centrum Athén. Již v minulosti se zde nacházely administrativní budovy a chrámy. Občané do těchto míst mířili nejen za nákupy, ale i do úřadů.

Foto >> https://pixabay.com/users/julianventer-21558887/ 

 

Share This